Terminy akcji krwiodawczych

Terminy akcji krwiodawczych w 2018 roku:

18 stycznia
15 lutego
15 marca
16 marca (akcja adresowana do uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi)
12 kwietnia (akcja adresowana do uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi)
19 kwietnia
17 maja ( akcja z Placówką Straży Granicznej w Gołdapi)
21 czerwca
19 lipca
16 sierpnia
20 września
18 października
15 listopada
13 grudnia

Godzina: od 9.30 w Centrum dydaktyczno-szkoleniowym, ul. Partyzantów 31.

Akcje krwiodawcze organizowane są przy współpracy z Wojskowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Terenową Stacją w Ełku.

SERDECZNIE WSZYSTKICH ZAPRASZAMY!