Terminy akcji krwiodawczych

Terminy akcji krwiodawczych w 2019 roku:

13 czerwca

11 lipca

8 sierpnia-autobus

19 września

17 października

14 listopada

19 grudnia

Godzina: od 9.30 w Centrum dydaktyczno-szkoleniowym, ul. Partyzantów 31.

Akcje krwiodawcze organizowane są przy współpracy z Wojskowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Terenową Stacją w Ełku.

SERDECZNIE WSZYSTKICH ZAPRASZAMY!