Terminy akcji krwiodawczych

Terminy akcji krwiodawczych w 2020 roku:

18 czerwca

16 lipca

20 sierpnia

17 września

08 października

19 listopada

17 grudnia

Godzina: od 9.30 w Domu Kultury w Gołdapi, ul. Krótka 2.

Akcje krwiodawcze organizowane są przy współpracy z Wojskowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Terenową Stacją w Ełku.

SERDECZNIE WSZYSTKICH ZAPRASZAMY!