Terminy akcji krwiodawczych

Terminy akcji krwiodawczych w 2017 roku:

19 stycznia;
16 lutego;
16-17 marca; (17 marca akcja krwiodawcza w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi)
20 kwietnia;
18 maja;
22-23 czerwca;
20 lipca;
17 sierpnia;
21 września;
19 października;
16 listopada;
15  grudnia.

Godzina: od 9.30 w Centrum dydaktyczno-szkoleniowym, ul. Partyzantów 31.

Akcje krwiodawcze organizowane są przy współpracy z Wojskowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Terenową Stacją w Ełku.

SERDECZNIE WSZYSTKICH ZAPRASZAMY!