Styczniowe akcje krwiodawcze

W czwartek odbyła się pierwsza w tym roku akcja krwiodawcza na którą zgłosiło się 
26 osób z których 24 oddało krew. W piątek 22 stycznia na kolejnej akcji zgłosiło się 31
chętnych, a 29 oddało. 9 dawców było pierwszorazowych. Łącznie pobrano 23400 ml krwi pełnej. 
Damian Szulgin,Andrzej Żbikowski,Hubert Żbikowski oraz Tomasz Jankowski
otrzymali odznaki Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi. 
Nadmienić należy, ze gołdapscy dawcy w 2015 roku oddali prawie 250 litrów krwi.