Spotkanie z Rzecznikiem Praw Osób Starszych

20 czerwca w Centrum Dydaktyczno-Szkoleniowym w Gołdapi odbyło się spotkanie z zastępcą Rzecznika Praw Osób Starszych, panem Krzysztofem Marusińskim. Rzecznik osób starszych województwa warmińsko-mazurskiego działa od początku 2010 roku. Funkcja ta zapisana jest w wojewódzkim programie „Polityka Senioralna Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2015-2020”. Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko – Mazurskiego FOSa, macierzysta organizacja rzeczników, wraz z instytucjami samorządowymi i licznymi organizacjami pozarządowymi regionu, uczestniczyła w tworzeniu tych programów. Przyjęte przez samorząd województwa stały się one prawem lokalnym i stanowią „umocowanie” rzeczników.

Pan Krzysztof Marusiński zapoznał uczestników  spotkania z zadaniami rzecznika praw osób starszych, przedstawił jakich interwencji podejmują się rzecznicy w przypadku łamania praw seniorów  oraz zapoznał z różnymi metodami oszustw seniorów i w jaki sposób należy unikać tego typu przestępstw.

Organizatorem spotkania było Gołdapskie Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi, Środowiskowy Dom Samopomocy „Słoneczny Dom” w Gołdapi, Biblioteka Publiczna w Gołdapi oraz Fundacja Tu i Teraz.

Patronat honorowy nad spotkaniem objął Burmistrz Gołdapi, Pan Tomasz Luto oraz Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko – Mazurskiego FOSa.