Sierpniowa akcja krwiodawcza

Najbliższa akcja krwiodawcza pod hasłem „45 litrów krwi na 450-lecie Gołdapi” odbędzie się 20 sierpnia w Domu Kultury w Gołdapi. Zaczynamy od godziny 9.30.

Serdecznie zapraszamy