Przelana krew w bibliotece

18 listopada w Bibliotece Publicznej w Gołdapi odbyła się listopadowa akcja krwiodawcza, zorganizowana przez Gołdapskie Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi i Placówkę Straży Granicznej w Gołdapi. Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ Terenowa Stacja w Ełku zarejestrowało 35 osób, z których 33 oddało prawie 15 litrów krwi. Ośmiu dawców oddało krew po raz pierwszy.
Ostatnia w tym roku akcja krwiodawcza odbędzie się 15 grudnia. Zapraszamy.