Ogłoszenie o rozpoczęciu likwidacji Gołdapskiego Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi

Ogłoszenie o rozpoczęciu likwidacji Gołdapskiego Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi

Podaje się do publicznej wiadomości, iż w związku z uchwałą nr 4/2021 Walnego Zgromadzenia Członków Gołdapskiego Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi  z dnia 30 stycznia 2021 roku rozpoczęto proces likwidacji Gołdapskiego Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi.

Uchwałą nr 5/2021 Walnego Zgromadzenia Gołdapskiego Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi z dnia 30 stycznia 2021 roku na Likwidatora Stowarzyszenia  powołano Marcina Białousa oraz Emilię Osińską.

W związku z powyższym Likwidatorzy wzywa wierzycieli  Gołdapskiego Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi do zgłaszania ewentualnych roszczeń w terminie do 8 maja 2021 roku (tj. w terminie do 30 dni od publikacji informacji o likwidacji Stowarzyszenia). Zgłoszenia dokonać należy mailowo na adres Likwidatorów: hdkgoldap@gmail.com

https://ogloszenia.ngo.pl/349351-ogloszenie-o-rozpoczeciu-likwidacji-goldapskiego-stowarzyszenia-honorowych-dawcow-krwi.html