Rok 2017

Data

Ilość oddanej krwi (w litrach)
19.01.2017

15,300

 16.02.2017  14.067
 16.03.2017  9370
 17.03.2017  13500
 20.04.2017  9450
 18.05.2017 9,000
 22.06.2017  7,755
 23.06.2017  7,200
 20,07.2017  7,961
 17.08.2017  11,896
 21.09.2017  15,580
 19.10.2017  7,650
 16.11.2017  10,236
14.12.2017

RAZEM

138,965