Rok 2017

Data

Ilość oddanej krwi (w litrach)
19.01.2017

15,300

 16.02.2017  14.067
 16.03.2017  9370
 17.03.2017  13500
 20.04.2017  9450
 18.05.2017                                    9,000

RAZEM

70,687