Rok 2017

Data

Ilość oddanej krwi (w litrach)
19.01.2017

15,300

 16.02.2017  14.067
 16.03.2017  9370
 17.03.2017  13500
 20.04.2017  9450
 18.05.2017 9,000
 22.06.2017  7,755
 23.06.2017  7,200
 20,07.2017  7,961
 17.08.2017  11,896

RAZEM

105,499