Rok 2018

Data Ilość oddanej krwi (w litrach)
 18.01.2018  8,205
 15.02.2018  15,30
 15.03.2018  16,150
 16.03.2018  4,050
 13.04.2018  7,200
 19.04,2018  14,400
 17,05.2018  8,550
 21.06.2018  8,550
RAZEM 80,405