Rok 2018

Data Ilość oddanej krwi (w litrach)
 18.01.2018  8,205
 15.02.2018  15,30
 15.03.2018  16,150
 16.03.2018  4,050
 13.04.2018  7,200
 19.04,2018  14,400
 17,05.2018  8,550
 21.06.2018  8,550
 19.07.2018  9,450
 16.08.2018  7,330
 20.09.2018  12,150
12.10.2018

15.11.2018

                                  6,750

8,100

RAZEM 124,185