Archiwum

Ilość oddanej krwi przez mieszkańców powiatu gołdapskiego od 2003 roku na akcjach zorganizowanych przez Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Urzędzie Miejskim w Gołdapi oraz od 2009 roku przez Gołdapskie Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi:

Rok Ilość oddanej krwi (w litrach)
2003 113,000
2004 133,060
2005 125,490
2006 119,020
2007 117,530
2008 221,160
2009 251,607
2010 258,700
2011 263,330
2012 261,050
2013 287,131
2014 326,752
2015 249,267
2016 188,733
2017 154,715
2018

2019

2020

Łącznie

  124,185

83,380

23,400

3`301,51