Marcowe akcje krwiodawcze

16 marca w Centrum dydaktyczno-szkoleniowym w Gołdapi odbyła się pierwsza z dwóch akcji krwiodawczych przygotowanych przez Gołdapskie Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi, Zespół Szkół Zawodowych, Komendę Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Gołdapi i Wojskowego Centrum krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w ramach kampanii „spoKREWnieni służbą”, którą patronatem objął minister spraw wewnętrznych  i administracji Mariusz Błaszczak. Druga akcja krwiodawcza odbyła się 17 marca w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi przy wsparciu nauczycieli: pani Anny Białous, pani Heleny Barbary Styczyńskiej oraz pana Piotra Bartoszuka i uczniów szkoły. Szkoła od wielu lat angażuje się w honorowe zbiórki krwi. Podczas akcji krwiodawczych zebrano ponad 22 litry krwi.
Dziękujemy wszystkim dawcom za podzielenie się „cząstką siebie”.