Marcowe akcje krwiodawcze

W dniach 14-15 marca odbyły się w Gołdapi dwie akcje krwiodawcze. Podczas pierwszej zbiorki krwi krwiodawcy oddali ponad 8 litrów krwi, natomiast podczas corocznej akcji krwiodawczej Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi, Superuczniowie:  Karolina Chalecka, Katarzyna Chalecka, Agnieszka Oleksy, Martyna Kaszuba, Hubert Girtler, Angelika Brodowska, Kamila Świąder, Jakub Kochanowski, Iga Wdowiak, Dominika Orzechowska, Kacper Wójtowicz, Zuzanna Kulmaczewska, Angelika Bartosiewicz, Dawid Wiński, Karolina Jastrzębska, Wiktoria Fiedorow, Łukasz Grabowski, Paulina Wawrzyn i Szymon Kokocki, oddali 9 litrów krwi. Gołdapskie Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi serdecznie dziękuje wszystkim osobom uczestniczącym w akcjach oraz koordynatorom: Annie Białous,  Barbarze Styczyńskiej, Izabeli Słowikowskiej oraz Piotrowi Bartoszkowi i Hubertowi Radzewiczowi.