Marcowe akcje krwiodawcze

Już od jedenastu lat Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi współpracuje z Gołdapskim Stowarzyszeniem Honorowych Dawców Krwi organizując akcje krwiodawcze.  Kolejna zbiórka krwi na której młodzież podzieli się „cząstką siebie”, odbędzie się 15 marca od godziny 9.30 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi, natomiast 14 marca od godziny 9.30,  krew będzie można oddać również w Centrum Dydaktyczno-Szkoleniowym, przy ulicy Partyzantów 31.
Koordynatorem zbiórki krwi jest Dyrektor Piotr Bartoszuk, nauczyciele: Anna Białous i Izabela Słowikowska oraz krwiodawca, Hubert Radzewicz. Akcje krwiodawcze zorganizowane są przy współpracy z Wojskowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Terenową Stacją w Ełku.

Marcowy plakat