Marcowa akcja w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi

18 marca 2016