Majowe akcje krwiodawcze

Gołdapskie Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi, Placówka Straży Granicznej w Gołdapi i Biblioteka Publiczna w Gołdapi serdecznie zapraszają na majowe akcje krwiodawcze.

plakat akcja straż maj