Kwietniowa akcja

47 osób zgłosiło się  na akcję krwiodawczą zorganizowaną  przez
Gołdapskie Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi w dniach 14-15 kwietnia
2016r. Niestety ze względów zdrowotnych 8 osób nie mogło oddać krwi.
Pozyskano prawie 18 litrów krwi.
Od początku roku krwiodawcy oddali już prawie 85 litrów krwi
Odznaki Zasłużonego Dawcy Krwi otrzymali:
Adam Fornalski, Damian Kowalski, Jacek Klimko,Mirosław Trusewicz,
Anna Zygmunt oraz Bartosz Krupiński. Gratulujemy