Kontakt

Gołdapskie Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi
Osiedle Młodych 5/4
19-500 Gołdap

Tel.730112780
NIP: 847-15-87-960
REGON 280429743

E-mail: hdkgoldap@gmail.com
www.hdkgoldap.org

Rachunek bankowy:
48 2030 0045 1110 0000 0289 6340