Kolejni krwiodawcy odznaczeniem medalem

20 lutego odbyła się pierwsza w tym roku akcja krwiodawcza zorganizowana przez Gołdapskie Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi przy współpracy z Terenową Stacją Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Ełku.  Trzydziestu krwiodawców oddało 13500 litrów krwi. Podczas zbiórki krwi obyło się wręczenie odznaczeń „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Pan Marcin Białous – Prezes Gołdapskiego Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi, działając z upoważnienia Ministra Zdrowia, nadał odznaczenia gołdapskim krwiodawcom: Panu Hubertowi Radzewiczowi oraz Panu Tomaszowi Makowskiemu.  Poprzez oddanie co najmniej 20 litrów krwi, zasłużyli oni nie tylko na otrzymanie tego honorowego odznaczenia, ale przede wszystkim przyczynili się do pomocy drugiemu człowiekowi.

Gołdapscy krwiodawcy otrzymali już sześć odznaczeń od Ministra Zdrowia. Dziękujemy wszystkim za poświęcenie i dzielenie się częścią siebie z potrzebującymi.

Kolejna akcja krwiodawcza odbędzie się 19 marca 2020 r.