GSHDK z przyjaciółmi przyrody.

Działalność Gołdapskiego Stowarzyszenia Honorowych Dawców  Krwi to nie tylko akcje krwiodawcze. Od kilku lat aktywnie wspieramy  Przyjaciół  Przyrody ze szkoły Podstawowej Nr 2 w Gołdapi, prowadzonych przez Panią Alinę Oleszczuk. Tym razem wspólnie z Fundacją Piskorz zorganizowaliśmy wycieczkę ekologiczno-edukacyjną do Muzeum Wigier w Starym Folwarku oraz do Muzeum Marii Konopnickiej w Suwałkach.