Gołdapscy bohaterowie w akcji

19 października odbyła się dwunasta w tym roku akcja krwiodawcza. Organizatorem akcji było Gołdapskie Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi. Pracownicy Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zarejestrowali 17 dawców, którzy oddali łącznie 7650 ml krwi. To był również 128 litr krwi oddany przez gołdapskich krwiodawców w tym roku. Podczas akcji można było również porozmawiać z przedstawicielami Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Gołdapi na temat odpowiedzialnego oddawania krwi oraz zapobiegania chorobom zakaźnym i zakażeniom.