Czerwcowa akcja krwiodawcza

8 czerwca pod hasłem „45 litrów krwi na 450- lecie Gołdapi”, odbyła się akcja krwiodawcza zorganizowana przez Gołdapskie Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi przy współpracy z Terenową Stacją Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Ełku. Dwudziestu dwóch krwiodawców oddało prawie 10 litrów krwi. Podczas zbiórki krwi, Pan Adam Danielewicz został uhonorowany odznaczeniem Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia po oddaniu 18 litrów krwi. Serdecznie gratulujemy i zapraszamy na kolejną zbiórkę krwi, która odbędzie się 16 lipca.