Akcja krwiodawcza w Bibliotece Publicznej w Gołdapi

Ponad 15 litrów zebrano podczas comiesięcznej akcji krwiodawczej zorganizowanej przez Gołdapskie Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi w Bibliotece Publicznej w Gołdapi. Na wniosek Naszego Stowarzyszenia, Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Olsztynie nadał odznaki gołdapskim krwiodawcom:
– odznakę III stopnia otrzymała Monika Świerzbin,
– odznakę I stopnia otrzymał Łukasz Adamczewski,
– odznakę II i I stopnia otrzymał Robert Brodowski.
Gratulujemy.
Kolejna akcja już 15 marca.
Zapraszamy.