„45 litrów krwi na 450-lecie Gołdapi”

8 października 2020 r. odbyła się comiesięczna akcja krwiodawcza zorganizowana przez Gołdapskie Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi, pod hasłem „45 litrów krwi na 450-lecie Gołdapi”.  Zgłosiło się 20 krwiodawców, z których 17 oddało  ponad 7  litrów krwi. Krwiodawcy w ramach 450-lecia Gołdapi oddali już  prawie 40 litrów  krwi.  Na wniosek Stowarzyszenia, Warmińsko-Mazurski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża nadał odznaki gołdapskim krwiodawcom:

-odznakę Honorowego Dawcy krwi III stopnia:

Agnieszce Bernatowicz, Piotrowi Falkowskiemu, Pawłowi Bolkowi, Markowi Grzędzińskiemu,  Andrzejowi Nowiczence oraz Marcinowi Rykaczewskiemu;

-odznakę Honorowego Dawcy Krwi  II stopnia:

Wojciechowi Jagiełce, Mariuszowi Anuszkiewiczowi, Edwardowi Kisłowskiemu, Mariuszowi Paratowi oraz Adamowi Fornalskiemu.

Serdecznie gratulujemy.